Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir..

 

· Sağlığım Tamam Sigortası (Axa Sigorta)

· Fark Yok Sigortası (Mapfre Genel Sigorta)

 

Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.

 

Sağlığım Tamam Sigortası ve Fark yok Sigortası 2 ana teminattan oluşmaktadır:

Yatarak Tedavi Teminatı

 

Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.

 

Cerrahi ve Dahili Yatışlar

Yoğun Bakım

Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz

Koroner Anjiyografi

Küçük Müdahale Giderleri

Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

 

Ayakta Tedavi Teminatı

Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka (Axa) 6 vaka (Mapfre) ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

 

1. Doktor Muayene**

2. Laboratuvar Hizmetleri

3. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri

4. İleri Tanı Yöntemleri

5. Fizik Tedavi Giderleri

* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

 

** 2-3-4-5 numaralı maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.

 

Bize Ulaşın

(0850) 455 33 33
mesai saatilerinde

Bize Yazın
 
ŞubeSİZ Sigortacılık Sizi Arayalım